Medlemmar:
Användarnamn:
Lösenord:
Bli medlem gratis nu!
Åldersgräns 20 år

Dating för människor som
söker kärlek!

Matching

När du har gjort testet, kan du matcha dig mot andra medlemmar.

Matchresultatet ger dig en vink om hur bra ni passar ihop. I tillägg till totalpoängen får du också möjligheterna till att se vilka områden just ni två bör jobba med for att kunna utveckla ett bra och långvarigt förhållande.

Matchresultatet innehåller en detaljerad beskrivning av alla områden i testet:

Personlighet

Genom att känna sig själv, är det enklare att förstå vad du har behov av hos en partner.

Personlighet är den sammansättning av tankar, känslor och handlingar som gör oss till unika människor. Vår personlighet är inte inlärd, den kommer inifrån och den är någorlunda stabil genom hela livet.

Matchresultatet innehåller en detaljerad beskrivning av alla områden i testet:

Värderingar

Värderingar är ledstjärnorna i våra liv. De är viktiga, eftersom de fungerar som guide för dina handlingar och är med om att bestämma, vad du tycker är viktigt i ditt liv. Även om det inte är absolut nödvändigt att ha helt likadana värderingar i ett parförhållande, är det en fördel

Matchresultatet innehåller en detaljerad beskrivning av alla områden i testet:

Intressen

Det är lite som tyder på att lika intressen ensamt kan ge ett slitstarkt och långvarigt förhållande. Men vi vet att gemensamma intressen verkar tilldragande inför ett eventuellt förhållande – en tendens som blir starkare ju längre upp i åren man kommer. Gemensamma intressen ger spännande samtal, man kan utväxla erfarenheter, lära och fascineras av den andras kunskap.

Matchresultatet innehåller en detaljerad beskrivning av alla områden i testet:

Sex

Att sex är viktigt i ett kärleksförhållande råder det föga tvivel om. Sex har många olika funktioner utöver att göra barn. De flesta människor knyter samman sex med kärlek, intimitet, njutning och spänning. Men hur viktigt sex är och vad som upplevs som bra sex, kan vara olika från person till person, och hos en och samma person genom olika faser i livet. Vissa vill helst ha ömhet och närhet till sin partner, andra vill helst leka. Vissa tycker om att uppleva nya och spännande sexuella saker, andra söker det kända och trygga. Vissa vill tala om sex, andra tycker bättre om att visa vad de tycker om på andra sätt än med ord.

Matchresultatet innehåller en detaljerad beskrivning av alla områden i testet:

Samliv

Samliv handlar om det sexuella, psykologiska och andliga samspelet mellan två människor. Ett bra samliv är ett personligt och jämbördigt förhållande på dessa områden.

Matchresultatet innehåller en detaljerad beskrivning av alla områden i testet:

Kommunikation

Kommunikation är att göra sig förstådd och att förstå, men det är mer än bara ord. Kommunikation pågår så fort två människor är inom varandras syn- och räckvidd, och berör många sidor av gemenskapen i ett parförhållande.

 


Automatch™ är ett avancerat söksystem som hittar just dem som du passar bäst ihop med enligt resultaten från relationstestet. Automatch letar automatiskt fram medlemmar som passar bra i ett förhållande med just dig. Listan över potentiellt bra matchningar uppdateras hela tiden, och du kommer kontinuerligt att få tips om medlemmar som kan väcka ditt intresse.

Dessutom kommer du även att få resultat från Q500:s kategorimatchning. Detta är ett avancerat matchningsystem som hittar de bästa matchningarna inom de olika delarna av testet; personlighet, intressen, värderingar, sex, kommunikation och samliv. Bli medlem i dag och upplev kärleken på nytt!

Registrera dig gratis här
Kön:
Välj födelsedatum (åldersgräns 20 år)
Användarnamn:
Land:
E-post:
Upprepa e-postadress:
Lösenord:
Upprepa lösenord:
Jag accepterar villkoren för medlemskap på Q500.
Läs medlemsvillkoren och personskydd för medlemmarna