Medlemmar:
Användarnamn:
Lösenord:
Bli medlem gratis nu!
Åldersgräns 20 år

Dating för människor som
söker kärlek!

Relationstestet

Relationstestet ställer 300 frågor om områden som är avgörande i ett parförhållande; personlighet, intressen, värderingar, sex, samliv och kommunikation. Testet har utvecklats av några av de mest kända psykologerna, sexologerna och samlivsrådgivarna i Norden. När du har gjort testet, kan du matcha dig mot andra medlemmar och se hur bra ni passar ihop.

Expertene bakom testet

Ingvild Sommer

Är sociolog, och jobbar som projektledare på Q500. Hon har haft rollen som koordinator för utvecklingen av relationstestet. Hon har också bidragit i diskussionen om utformningen av relationstest och särskilt inom området "intressen".

Tina Røndrup Kilburn

Är psykolog med doktorsgrad, och jobbar i dag vid Århus Universitet. Hon är en del av Q500:s fackteam, och har särskilt bidragit med den delen av relationstestet som handlar om "värderingar". Hon har også ett övergripande ansvar för den danska versionen av relationstestet.

Gert Martin Hald

Är försteamanuensis i psykologi vid Köpenhamns Universitet och jobbar som psykolog vid Sexologisk klinikk på Rigshospitalet i Köpenhamn. Martin är den högste fackmannamässigt ansvarige för relationstestet, och vidare ledare för en forskargrupp som forskar på anonymiserade data från relationstestsvaren.

Katarina Öberg

Är psykolog med doktorsgrad, och jobbar som psykolog och sexolog på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Hon har särlskilt bidragit med utvecklingen av de delar av relationstestet som rör "sex", "samliv" och "kommunikation", i tillägg till en överordnad fackmässig kvalitetssäkring.

Harald Engvik

Harald Engvik är doktor emeritus i psykologi från Universitetet i Oslo, och är specialist på personlighetspsykologi och testmetodik. Han har haft en central roll i utvecklingen av den delen av relationstestet som rör "personlighet". Vidare har han särskilt bidragit med utvecklingen av själva matchningssystemet och analyserat svarsdata.

Dagfinn Sørensen

Är psykolog och auktoriserad specialist i klinisk sexologi, och jobbar i egen praktik för behandling av sexuella problem. Dagfinn har särskilt bidragit inom de delar av testet som rör "sex", "samliv" och "kommunikation", och har varit aktiv i själva utformningen av hela testet.

Bente Træen

Är professor i hälsopsykologi vid Universitetet i Tromsö, och forskar på sexualvanor i befolkningen. Hon har haft en viktig roll i utformningen av relationstestet i sin helhet, och särskilt inom områdena "sex", "samliv" och "kommunikation".

Åshild Skogerbø

Är psykolog och specialist i klinisk sexologi, och jobbar i dag med doktorsgrad i psykologi vid Universitetet i Köpenhamn. Hon har bidragit med frågor till de tre sista delarna av testet; "sex", "samliv" och "kommunikation". Vidare har hon utformat de fackmässiga svar som rör "samliv" och "kommunikation".

Registrera dig gratis här
Kön:
Välj födelsedatum (åldersgräns 20 år)
Användarnamn:
Land:
E-post:
Upprepa e-postadress:
Lösenord:
Upprepa lösenord:
Jag accepterar villkoren för medlemskap på Q500.
Läs medlemsvillkoren och personskydd för medlemmarna